ថ្នាក់សិល្បះស្មូនដីតាមប្រព័ន្ធអុិនធ័រណិត

ផ្តល់ភាពងាយស្រួល​​ សុវត្តិភាព

-ជ្រើសរើសថ្នាក់របស់អ្នកខាងក្រោម។
– រៀបចំសម្ភារៈចាំបាច់សម្រាប់ថ្នាក់។

2-Zoom-Class

ធ្វើការភ្ជាប់កម្មវិធី Zoom

– យើងផ្ញើអ៊ីមែលតាម​តភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធី Zoom  សម្រាប់ថ្នាក់ពង្រីករបស់អ្នក។
– រីករាយជាមួយថ្នាក់របស់អ្នកជាមួយជាងស្មូនម្នាក់។

3-Bake-in-oven

ធ្វើការដុតថូរបស់អ្នកនៅផ្ទះ

– ដុតថូរបស់អ្នកនៅក្នុងឡនៅផ្ទះរបស់អ្នក។
– កែលំអរ និង ផាត់លើស្នាដៃរបស់អ្នក!

មើលវិធីដើម្បីទទួលបានឧបករណ៍ដែលបានណែនាំសម្រាប់ថ្នាក់លើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។

គ្រឿងស្មូននិងសិល្បៈតាមអ៊ិនធឺរណែត។

ផ្តល់ភាពងាយស្រួល​​ សុវត្តិភាព

1-Book-Online

កក់តាមប្រពន្ធ័អុិនធ័រណិត

– ជ្រើសរើសខាងក្រោម

2-Zoom-Class

តាភ្ជាប់

– ចុចម្តងលើតណរភ្ជាប់

3-Bake-in-oven

ធ្វើការដុតថូនៅផ្ទះ

– ធ្វើការដុតថូរបស់អ្នកនៅផ្ទះ

កន្លែងដែលត្រូវទទួលយកឧបករណ៍សម្រាប់ថ្នាក់របស់អ្នក។

ថ្នាក់ស្មូនដី

Pottery-Class-product-picture

ថ្នាកស្មូនដីដោយប្រើគ្រឿងស្មូន

Pottery-Class-product-picture
Virtual-Classes

ថ្នាក់រៀនស្មូនដីចល័ត​នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទូទាំងប្រទេស

សូមរីករាយជាមួយគ្រឿងស្មូន និង សិល្បះនិមិត្មឥឡូវនេះ

1. ទទួលយកពីយើងឬទិញនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកសម្ភារៈសិល្បៈដែលអ្នកត្រូវការ។
2. កក់ថ្នាក់និម្មិតយ៉ាងតិចបំផុត ២៤ ម៉ោង។
3. ភ្ជាប់តាមរយៈកម្មវិធីស៊ូម (Zoom) ជាមួយជាងស្មូនរបស់យើង។
4. គាត់នឹងណែនាំអ្នកនូវដំណើរការទាំងអស់។
5. ដុតនំបំណែករបស់អ្នកនៅក្នុងឡចំអិនម្ហូបរបស់អ្នក។
6. បំពេញបំណែករបស់អ្នកជាមួយត្រា។
7. ទំនាក់ទង់យើងពីរបៀបគូរគំនូរបំណែកសិល្បៈរបស់ដោយឥតគិតថ្លៃអ្នក!

  • ចូលក្នុងវីដេអូរបស់យើង។ដើម្បីយកសៀវភៅសិក្សារបស់អ្នក។
0
X
Scroll to Top
SHARE YOUR CART