សកម្មភាពស្មូនដីនៅខេត្តសៀមរាប

គ្រឿងស្មូននិងសិល្បះ គឺជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីបំបាត់ភាពតានតឹងប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនិងរកឃើញសន្តិភាពខាងក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក។ រាល់ថ្នាក់រៀននិងសកម្មភាពខាងក្រោមមាននៅខេត្តសៀមរាបក្នុងសិក្ខាសាលារបស់យើងនៅផ្ទះសាលារៀនឬកន្លែងឯកជននៅពេលពួកគេត្រូវបានគេស្នើសុំជាថ្នាក់ចល័ត។ អ្នកអាចកក់ថ្នាក់របស់អ្នកតាមអ៊ិនធ័រណេតឬតាមរយៈបណ្តាញផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចធ្វើការបង់ថ្លៃសេវានៅមជ្ឈមណ្ឌល ឬតាមអ៊ីនធឺណិត។ បទពិសោធន៍អស្ចារ្យនិងពិតប្រាកដនៅស្ទូឌីយោធំរបស់យើងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវមាត់ស្ទឹង ឆ្ពោះទៅប្រាសាទអង្គរវត្ត។

អ្នកអាចរកឃើញព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបស់យើង:
ថ្នាក់រៀននៅភ្នំពេញ។
ថ្នាក់ចល័ត។
កម្មវិធីសិល្បៈសាលា។
ថ្នាក់លើអ៊ីនធឺណិតនិងសប្និម្មិត។
– ប៉ុស្តិ៍ Youtube ។

ថ្នាកសូនផើងផ្កាតាមលក្ខណះបុរាណ

ថ្នាក់សូនរូបផើងផ្កាលក្ខណះបុរាណ

សកម្មភាពផាត់ពណ៌លើផែងផ្កា

ថ្នាក់រៀនផាត់ពណ៌លើកែវសេរ៉ាមុិច

ថ្នាក់ស្មូនដី នឹងផាត់ពណ៌លើសេរ៉ាមុិច

ថ្នាក់រៀនស្មូនដី និង ផាត់ពណ៌លើកែវសេរ៉ាមុច
0
X
Scroll to Top
SHARE YOUR CART